© 2003 - 2017     Rijschool - Plus            Petrus Canisiusstraat 4      Venlo        Tel 077 - 354 8345       Mobiel  06  2193 1060

ADHD en rijbewijs.

Als een leerling voor het eerst een Verklaring van geschiktheid aanvraagt, bv als hij nog rijexamen moet doen, dan is een keuring door een –door het CBR aangewezen– medisch specialist van toepassing. Eventueel zal ook een rijtest moeten worden afgelegd.
Roekeloos rijgedrag Er zijn verschillende studies uitgevoerd naar het rijgedrag van volwassenen met ADHD, Diverse onderzoek toonden aan dat de ADHD-groep vaker dan de controlegroep boetes kreeg voor roekeloos rijgedrag en rijden zonder rijbewijs. Ook reden zij na een ongeval vaker door en werd het rijbewijs vaker ingevorderd of geschorst. Andere onderzoeken tonen aan dat personen met ADHD op een reeks factoren die samenhangen met verkeers-veiligheid, slechter scoren dan personen zonder ADHD. Daarbij gaat het om rijden zonder rijbewijs, invordering of schorsing van het rijbewijs, verkeersboetes en ongevallen. Ook rijden automobilisten met ADHD slordiger maken ze vaak meer fouten en overtredingen en zijn er aanwij-zingen dat ze zich vaker boos of agressief gedragen in het verkeer. Verkeersveiligheid Deze onderzoeken tonen aan dat niet ADHD op zichzelf een hoger risico oplevert voor de verkeersveiligheid, maar het patroon van gedragingen dat ermee samenhangt. Verder stellen de onderzoekers vast dat ADHD zelden als een opzichzelfstaande stoornis voorkomt. Vaak zijn er gelijktijdig andere cognitieve- of gedragsproblemen aanwezig die op zichzelf al risico verhogend kunnen zijn, denk bijvoorbeeld aan middelengebruik.
Aandacht ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een cognitieve functiestoornis die zich vaak in de kindertijd openbaart. Kinderen bij wie de diagnose ADHD is gesteld, hebben moeite om de aandacht te houden bij datgene waar ze mee bezig zijn, hebben moeite met impulscontrole en zijn vaak hyperactief en onrustig. Een deel van deze kinderen houdt ook als ze volwassen zijn problemen met aandacht en hyperactiviteit. De problemen die gepaard gaan met ADHD kunnen ook problemen opleveren voor de verkeersdeelname: op jonge leeftijd als fietser en op oudere leeftijd als bromfietser of automobilist. ADHD bij rijbewijsbezitters ADHD komt voor bij ongeveer 3% van de kinderen en bij 1 à 2 % van de volwassenen. Er zijn ongeveer 10 miljoen rijbewijsbezitters in Nederland. Dat zou dus betekenen dat 100.000 tot 200.000 van de rijbewijsbezitters in Nederland problemen heeft met aandacht of hyperactiviteit.
© 2003 - 2017     Rijschool-Plus            Petrus Canisiusstraat 4      Venlo        Tel 077 - 354 8345       Mobiel  06  2193 1060

ADHD en

rijbewijs.

Diverse onderzoeken toonden aan dat de ADHD-groep vaker dan de controlegroep boetes kreeg voor roekeloos rijgedrag en rijden zonder rijbewijs. Ook reden zij na een ongeval vaker door en werd het rijbewijs vaker ingevorderd of geschorst. Ook rijden automobilisten met ADHD slordiger maken ze vaak meer fouten en overtredingen en zijn er aanwijzingen dat ze zich vaker boos of agressief gedragen in het verkeer. Verkeersveiligheid ADHD op zichzelf levert geen hoger risico op voor de verkeersveiligheid, maar wel het patroon van gedragingen dat ermee samenhangt.
ADHD bij rijbewijsbezitters ADHD komt voor bij ongeveer 3% van de kinderen en bij 1 à 2 % van de volwassenen. Er zijn ongeveer 10 miljoen rijbewijsbezitters in Nederland. Dat zou dus betekenen dat 100.000 tot 200.000 van de rijbewijsbezitters in Nederland problemen heeft met aandacht of hyperactiviteit.
Er zijn verschillende studies uitgevoerd naar het rijgedrag van volwassenen met ADHD,
Roekeloos rijgedrag